HEM  |  OM NOTFABRIKEN  |  KONTAKTA OSS  |  PRESS/MARKNAD  |  LICENSIERING  |  VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE  |  PRODUKTER
Licensiering - Licensing

Vänligen fyll i nedanstående formulär för att ansökan ska kunna behandlas så snabbt som möjligt.

Please fill out the form below and we will handle your request as soon as possible.


Boktitel

Title of publication
Författare/redaktör

Author/editor
Utgivare/förlag
(adress, telefon, fax kontaktperson, e-mail, ev VAT-nr)

Publisher
(adress, phonenumber, fax, contact, e-mail, VAT-no)
Upplaga, tryckning
(ex 1:1)

Edition, print run
(ex 1:1)
Antal ex

Number of copies
(print run)
Försäljningspris och valuta
(konsumentpris exkl moms, meddela om ni anger f-pris)

Retail price and currency
(recommended retail price /customers price exkl VAT)
Utgivningsdatum

Date of release
Antal skyddade resp. fria sånger/verk i utgåvan

Number of protected respective free songs/works included
Antal sidor

Number of pages
Typ av utgåva
(sångbok, undervisningsutgåva, tidning etc.)

Type of publication
(songbook, educational publication, magazine etc)
Titlar/sånger samt upphovsmän/ kompositörer
(ej artist)
Vid versioner, ange även versionens titel


Titles/songs and writers/composers
(not artist)
For use of versions, also state version title and writer
Användning
(text, noter, accord etc)

Usage
(lyrics, music, chords etc)
Territorium

Territory
Övrig information

Additional information
 

Notfabriken Music Publishing AB       Box 21, 182 11 Danderyd       notfabriken@notfabriken.se       Telefon: 08-753 79 90